Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Basisskoleprofil

Vores profil er, at alle elever bliver set, anerkendt og opnår fundament for livslang læring.
 

Vores mål er at bidrage til at skabe livsduelige børn, der oplever anerkendelse og medindragelse i hverdagen. Vi ønsker at arbejde udfra Syddjurs lærings- og trivselspolitik med fokus på læringskompetencer såsom nysgerrighed, vedholdenhed, robusthed og behovsudsættelse.

Klar til læring

https://www.syddjurs.dk/sites/default/files/PDF/laeringstrivselspolitik_a5.pdf

Læring, trivsel og fællesskab er de vigtigste pejlemærker i vores dagligdag, vi tror på, at sunde og stærke fællesskaber baner vejen for udvikling og derfor sætter vi altid fællesskabet og den enkeltes trivsel højt i vores daglige relation til eleverne. Vi ønsker at lave god skole for alle børn i og omkring Hornslet.

Overgange

Vi ønsker at skabe de bedst mulige overgange både fra daginstitution til skole samt indenfor skolen. Det er væsentligt at bygge bro i form af trygge og velkendte overgange, bl.a. ved besøg på skolen, overlevering fra institutionen samt tydelige voksne og kendte rammer. Vi vægter det gode skole/hjem samarbejde og ønsker, at forældre og elever føler sig klædt på til at starte i skole, i 1. klasse eller videre til udskolingen efter 5. klasse. Dagligdagen på skolen består også af mange skift, både i undervisningen samt til og fra øvrige aktiviteter, her arbejdes med tydelige rammer i form af forventningsbaseret klasseledelse og landingsbaner i klassen, når eleven møder ind om morgenen og efter frikvarter.

Undervisning/aktiviteter

Hornslet Skole vægter en varierende undervisning med inddragelse af lokalområdet, åben skole og viden om det globale samfund. Vi inddrager bevægelse og uderummet dagligt. Vi satser på en høj faglighed og mener, at faglig trivsel også øger den sociale trivsel og omvendt. Vi har en stærk årgangstænkning, som giver mulighed for læringshold på tværs, hvor der tages hensyn til den enkeltes behov og udvikling.

Eleverne vil opleve stærke og sociale læringsfællesskaber på tværs af årgangen. På 3. årgang afholdes lejrskole med fokus på det sociale fællesskab på årgangen.

Samarbejde på tværs

Vi ønsker at videndele og samarbejde på tværs med både forældre og fagprofessionelle omkring eleven. Vi har et tæt tværprofessionelt samarbejde med PPR, Familieafdelingen, sundhedsplejersken samt byens daginstitutioner. Vi udnytter kompetencer og ressourcer på tværs, ønsker at spille hinanden gode og være åbne for nye ideer og tilgange, når vi samarbejder om eleverne.